Φιλοξενούμενο Οίκο:
Αλουμίνιον Θαλασσινός ΑΒΕΕ
Αποτελέσματα 1 - 2 από 2

Μπόλ Παγωτού

Μπόλ παγωτού 250cc /20 x50

Πλαστικό - 1-2 μπάλες.

Μπόλ παγωτού λευκό 4oz /20 x50

Χάρτινο - 1 μπάλα.