Μπύρες Βαρέλια

Amstel 30lt

Μπύρα Lager σε βαρέλι 30lt.

Fischer 30lt

Μπύρα Pilsener σε βαρέλι 30lt.

Fix 30lt

Μπύρα σε βαρέλι 30lt.

Heineken 30lt

Μπύρα Lager σε βαρέλι 30lt.

Kaiser 30lt

Μπύρα Pilsener σε βαρέλι 30lt.

Mythos 30lt

Μπύρα σε βαρέλι 30lt.

ΑΛΦΑ 30lt

Μπύρα Lager σε βαρέλι 30lt.

ΜΑΜΟΣ 20lt

Μπύρα Pilsener σε βαρέλι 20lt.